60+ Actief

Een jaarlijks Kerstdiner wat dit jaar al voor de Tiende keer plaats vindt, is een traditie aan het worden! Gezellig samen genieten van een diner wat in de begin jaren gemaakt werd door de kookgroep van mannen  in samenwerking met de groepen 8 van de basisscholen. Gezellig altijd goed bezocht, kwam de vraag boven waarom doen we dit niet vaker als 60 + ers bij elkaar komen? Ja waarom niet, we vierden de Burendag al eens met groep 1 / 2 van de Basis school omdat we samen een moestuintje hadden gemaakt in de achtertuin van het Dorpshuis. De kinderen vonden het geweldig om samen met de 60 + ers een beschuitje met “eigen” gekweekte aardbeien te eten.  Samen bewegen, samen koken het was voor alle leeftijden heel bijzonder en geeft  veel plezier. Toen dan in 2017 de Koektrommelactie ook uitwees dat 60 + veel meer met elkaar wilden? Hebben we een maandelijkse start gemaakt met bijeenkomsten! 

En dat bleek zeer succes vol!

We bedenken leuke onderwerpen waar we het over willen hebben. Of komen gewoon gezellig bij elkaar om bij te praten met een paar rondjes Bingo. Het is leuk en er blijkt behoefte te zijn aan deze bijeenkomsten. Inmiddels is er dan ook een bestuurtje gevormd want zoals overal moet er wat leiding en organisatie zijn anders blijf het niet bestaan. Dat lukt nu dus aardig, maar helaas hebben we nu anno 2020 te kampen met het Corona virus. Het voorjaars bloemstukje maken kon niet doorgaan, VVN om ons bij te spijkeren over veiligheid in het verkeer kon helaas ook niet  doorgaan. Gelukkig hebben we in september nog wel een gezellige samenkomst gehad. Dat zal waarschijnlijk de laatste keer zijn van dit jaar? Misschien zit er aan het einde van het jaar nog een etentje/Kerstdiner  in met elkaar maar dat blijft afwachten? Toch zijn we heel blij dat 60 + actief zich zelf heeft doen ontstaan en dat de deelnemers het super vinden om elkaar geregeld een keertje te kunnen spreken! We weten dat er nog mensen zijn die best wel bij onze groep passen, om ook deel te nemen aan deze gezellige middagen. Iedereen is dan ook van harte welkom, de drempel is laag. 

Kom erbij, wij nemen iedereen in onze groep op, hoe meer zielen hoe meer vreugd! Leeftijd speelt geen rol! We komen elke maand een middag bij elkaar in Dorpshuis “De Heugte”, een lijst met datums  wordt in januari gemaakt en hangt in het Dorpshuis, en wordt geplaatst in ons dorpsblad Kontakt. De middagen beginnen om 14.00 uur!

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door: Jolanda Greeve,  Margo Kraeijstein,  JannieWielink,  Marian v.d Sluis en José Post

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op!