wandelroutes

ROUTE 1: ‘JAN-ZOMER-ROUTE’ (Totale afstand  6.5 km.)

De naam Jan Zomerpad is gekozen omdat de route voor een gedeelte loopt door een bosje van Natuurmonumenten welke in de volksmond “Jan Zomer’s bossie” genoemd werd. Deze persoon onderhield, voor jaren terug, in zijn vrije tijd een pad door het bosje wat destijds in eigendom van de Utrechtse was. 

De route sluit aan op lange afstand routes van uit het Geeserbos via Nieuw Balinge richting Mantinge. De route start van uit het midden van het dorp bij het dorpshuis “De Heugte” en is gemarkeerd met routepaaltjes. 

Route beschrijving:

 • Start dorpshuis “de Heugte”. 
 • Via de Breistroekenweg naar het zuiden. Hier loopt men op de grens van zand en veen. Deze grens is versterkt met vruchtbomen.
 • Via Meeuwenweg over een zandweg naar “Jan-Zomer’s-bossie”. Men loopt dan nog steeds over de rand van het Drentsplateau. Men passeert een leuk dierenparkje.
 • Via het lariksbos loopt men nu door een singel naar de Hullenzandweg. Aan weerszijden van de singel ligt akkerland.
 • Via de Hullenzandweg kan men een verkorte route (3 km) naar de Haarweg lopen. Men passeert vennetjes met levend hoogveen, het munitiekamp van defensie en ‘Heeres-bossie’. 

In dit bosje zijn ook vennen. Naast het munitiecomplex ligt de ‘Meulenplas’. Verderop aan de andere kant van de weg ligt Heeres-zien-plekkie. Via de Haarweg gaat men terug naar het dorp. 

 • Via een zandweg volgt men de hoofd route in westelijke richting.

Hier woonde vroeger de familie Kreeft. In het kader van Veuruut Zicht is hier een plaggenhut gebouwd. Hier is waarschijnlijk Nieuw Balinge mede ontstaan. Hier stonden toen de vervening afgelopen was een tiental plaggenhutten.

 • Men steekt de Hoogeveenseweg over door het bos naar de Martensplek. Via de zandweg of het fietspad loopt men nu naar het noorden. Men loopt nu tussen de natuurontwikkeling van Natuurmonumenten door. Men passeert het Lentsche Veen.
 • Men steekt opnieuw de Hoogeveenseweg over. Hier is een carpoolplaats. Via het fietspad loopt nu door het landarbeiderswetgebied

Men komt nu het dorp weer binnen.  Dorpshuis is einde route.

ROUTE 2: ’t Veld-Route’  (Totale lengte 6,5 km.)

De ideeën voor dorpsommetjes zijn ontstaan bij het tot stand komen van het Dorpsomgevingsplan “Veur oen lust en oen leven”, in het kader van het plan “Veur-Uutzicht”.  Dit plan is opgesteld door de dienst Landelijk gebied en de Stichting Welzijn Midden-Drenthe en de gehele bevolking van Nieuw Balinge Eén van de actie punten uit dit plan is het ontwikkelen van recreatieve paden.

Plaatselijk Belang heeft met de grondeigenaren ( grotendeels Natuurmonumenten en gemeente) de route uitgezet. Deze hebben ingestemd met realisatie van de route. Deze zullen ook het onderhoud in de toekomst voor hun rekening nemen. De naam ’t-Veld-route’ is gekozen om dat men in het dorp het heideveld, ’t veld’ noemt. De route loopt grotendeels over de heide. Over karrensporen en zandwegen. 

De route sluit aan op lange afstand routes van uit het Geeserbos via Nieuw Balinge richting Mantinge. Tevens sluit het aan op de routes van Natuurmonumenten. De route start van uit het midden van het dorp bij het dorpshuis “De Heugte” en zal gemarkeerd worden door route paaltjes. In het dorpshuis is een routebeschrijving met kaartje beschikbaar.

Routebeschrijving:

 • Start dorpshuis “de Heugte”.
 • Via de Robertusweg en het Robertusbosje gaat men over de rand van het Drentsplateau naar het Achtersteveld. Voorheen stonden hier “boetes”. Dit zijn opvolgers van plaggenhutten.
 • Men gaat via de Mantingerweg langs de ijsbaan naar het noorden richting het Mantingerzand. Voor het Mantingerzand gaat men naar het westen. 
 • Langs het  Groote Veld gaat men weer naar het zuiden. Het Groote Veld is van landbouw omgevormd naar natuurterrein.
 • Men loopt achter de ijsbaan langs richting Mantingerweg.
 • Via de Robertusweg komt men weer bij het dorpshuis.