Natuur

Het Mantingerveld

Jeneverbessen, zandvlaktes dieren en veel meer...

In het Mantingerveld is Natuurmonumenten bezig een groot heideveld in haar oude glorie te herstellen. Dit natuurontwikkelingsplan is Plan Goudplevier gedoopt, naar de vogel die vroeger veel in dergelijke gebieden broedde. Tussenliggende landbouwgrond wordt aangekocht en langzaam maar zeker omgevormd tot schrale heide. Daardoor kun je hier uiteindelijk gaan genieten van een ongerept natuurgebied met veel variatie. De wandelroute geeft je nu al een goed beeld van de huidige natuur, en van wat er nog gaat komen.

Wilt u hier wandelen?

Het Mekelermeer

Mekelermeer Nieuw-Balinge

Waar het verleden en het heden samenkomen.

Tussen Nieuw-Balinge en Gees ligt een zeer bijzonder gebied, het Mekelermeer. Zo op het eerste gezicht een gewoon Drents ven zoals vele andere, prachtig gelegen in het schaduwrijke bos van de boswachterij Gees.

Maar het Mekelermeer is meer dan een ven, het is een levend geschiedenisboek dat vertelt over een ijstijd, de eerste boeren en de tijd van ontginning en bosaanplant.

Meer info? Hieronder is een folder over het natuurgebied te downloaden.

Zesde Aardkundig Monument

De provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hebben op 1 oktober 2015 Het Mekelermeer onthuld als zesde Aardkundig Monument in Drenthe. Het Mekelermeer is één van de grootste pingoruïnes in het Drentse landschap. Pingoruïnes zijn restanten van een ijsheuvel uit de laatste ijstijd. Ze zijn vaak als rond meer, ven of kuil herkenbaar in het landschap. Het Mekelermeer ligt op de grens van de gemeenten Coevorden en Midden-Drenthe.

Aardkundige Monumenten vertellen veel over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Met deze status laten we aan een breed publiek zien dat respect voor de bijzondere ontstaansgeschiedenis en het gevarieerde landschap hier op zijn plaats is. Het verhaal van de pingoruïnes wordt nu voor toekomstige generaties beschermd en behouden.’

Intentieverklaring

Tijdens de onthulling heeft gedeputeerde Tjisse Stelpstra samen met diverse universiteiten, terreinbeheerders en Landschapsbeheer Drenthe een intentieverklaring ondertekend voor het Pingo-Programma. Drenthe heeft de hoogste dichtheid aan pingoruïnes van de wereld. Het programma moet meer kennis en inzicht geven over het ontstaan van deze pingoruïnes en het beheer ervan. Ook biedt het kansen voor verdere ontwikkeling van recreatie en educatie in onze provincie.

Leerlingen van de basisscholen De Klimop uit Gees en de Mr. Siebering uit Nieuw- Balinge hadden de primeur. Tristan Sallomons, Sydney Booij (Mr. Siebringschool), Nick Stevens en Emma Brookman (OBS De Klimop] onthulden samen met wethouder Jeroen Huizing en gebiedsmanager Ans van Wijk van Staatsbosbeheer het informatiepaneel.

Het Geeserbos

Nieuw-Balinge Natuur

Waar de tijd al jaren stil staat.

Uit de ‘loop’ van de drukste fietspaden van Drenthe is boswachterij Gees een stille oase. Vennetjes en heidevelden doorbreken het patroon van de loofbomen. Aan de oostkant van de boswachterij heb je mooi uitzicht over de lager gelegen open graslanden. En de namen van die graslanden zijn al even mooi: waar elders vind je namen als Roonboom en Bergstukken? Boswachterij Gees is een stil stukje Drenthe om heerlijk te wandelen en fietsen.