redactie website

Om de website en het kontakt van Nieuw-Balinge continu up-to-date te houden met de allerlaatste nieuwtjes, willen wij graag weten wat er allemaal gebeurt in ons dorp. Bekijk de gegevens hieronder om direct leuke nieuwtjes met ons te delen!

Redactie Website

Om ervoor te zorgen dat de website vol staat met alle laatste nieuwtjes, willen wij vragen om alle informatie voor bijvoorbeeld verenigingen en bedrijven naar onderstaande gegevens te sturen. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs en zullen alle informatie zo spoedig mogelijk verwerken in de website.

Contactgegevens Redactie Website

Redactie:

Marc Schutte: (06) 21349742
Damian Kroezen: (06) 19625529

Kopijadres:

E-mailadres: [email protected]

Aanleveren Informatie

Belangrijke punten voor het inzenden van informatie:

  • –  Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.

  • –  Informatie ieder moment van de dag aan te leveren

  • –  Het plaatsen van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

  • –  Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) aanpassingen zonder overleg gedaan worden.

  • –  Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.

  • –  Wanneer er ingrijpend dient aangepast te worden, doen we dit in overleg met de inzender.

  • –  Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

  • –  Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze is gericht tegen personen of groeperingen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

  • –  Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge (particulieren)

  • –  Website wordt continu up-to-date gehouden