redactie kontakt

Om de website en het kontakt van Nieuw-Balinge continu up-to-date te houden met de allerlaatste nieuwtjes, willen wij graag weten wat er allemaal gebeurt in ons dorp. Bekijk de gegevens hieronder om direct leuke nieuwtjes met ons te delen!

Redactie Kontakt Nieuw-Balinge

De redactie van kontakt Nieuw-Balinge stelt uw inbreng zeer op prijs! Mail daarom uw aankondigingen, verslagen, uitnodigingen, felicitaties, foto’s, verhalen, oproepjes, recepten, ideeën etc naar [email protected]. Doet u dit voor de 25e van de maand, dan wordt het de volgende maand geplaatst!

Contactgegevens Redactie Kontakt

Redactie:

Geertje Wielink: (06) 12 08 97 82
Lisanne de Buck: (06) 10 75 60 88 
Karin Gils: (06) 30 68 49 46
Evelien van Aalderen:  (06) 10 60 58 66

Kopijadres

E-mailadres: [email protected]

Postadres: Verlengde Middenraai 55

7938 PA Nieuw-Balinge

Bezorging

Dorp: Familie Jager: (0528) 78 50 54

De Breistroeken: Familie Blok: (0528) 85 02 02

Informatie aanleveren kopij

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

 • –  Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.

 • –  Kopij en advertenties altijd aanleveren vóór de 28e dag van de maand.

 • –  Het plaatsen van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

 • –  Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) aanpassingen zonder overleg gedaan worden.

 • –  Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.

 • –  Wanneer er ingrijpend dient aangepast te worden, doen we dit in overleg met de inzender.

 • –  Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

 • –  Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

 • –  Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze is gericht tegen personen of groeperingen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

 • –  Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge (particulieren).

 • –  Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge (particulier).

 • –  Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.

 • –  Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, worden kosten in rekening gebracht als er sprake is van commerciële doeleinden.
  Dit ter beoordeling van de redactie.

 • –  Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering van de maand augustus.