Stichting Zomerfeest

Stichting Zomerfeest verzorgt al sinds 1964 het jaarlijkse Zomerfeest in Nieuw-Balinge. Tijdens dit jaarlijkse evenement is gezelligheid een van de verbindende factoren voor jong en oud.

Door de jaren heen is er een wisseling van de wacht geweest binnen het bestuur, maar iedere generatie is en blijft vertegenwoordigd. Dit maakt dat het bestuur van het Zomerfeest aandacht heeft voor de verschillende doelgroepen binnen ons dorp. Het huidige bestuur bestaat uit: Maureen Oelen, Ramon van der Sleen, Ilse Koekoek, Danielle Oelen, Henriette Kreeft, Romy Oelen, Harm Prins, Astrid Prins & Paula Bouwman.

Daarnaast streeft het bestuur ernaar dat een ieder wordt gezien en gehoord. Waar voorheen het Zomerfeest in de week voor de bouwvakantie plaatsvond, zal dit vanaf aankomend jaar (2023) niet meer het geval zijn. Het bestuur hoopt hiermee zoveel mogelijk aan de wensen van de inwoners te kunnen voldoen.

Tot op de dag van vandaag zijn de activiteiten voor kinderen, maar ook zoveel mogelijk voor volwassenen, in het Zomerfeest geheel gratis. Dit wordt in stand gehouden door de giften die het bestuur jaarlijks ontvangt van sponsoren en de Nieuw-Balingers.

Voor updates & informatie over het Zomerfeest, kunt u een kijkje nemen op onze Facebookpagina ‘Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge’.

Bent u benieuwd hoe de feestweek door de jaren heen is veranderd? Klik dan op de knop hieronder om naar het album te gaan met alle foto’s sinds de feestweek van 1983!