Kleinschalig heidelandschap in combinatie met natuurbegraven

Kleinschalig heidelandschap in combinatie met natuurbegraven
21 januari 2022 Geen reacties Geen categorie Gebruiker

Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten heeft een sterke band met het Mantingerveld. Met steun van onze leden zette de Met steun van leden zette Natuurmonumenten dertig jaar geleden al de eerste stappen om landbouwgebieden rondom Mantinge en Nieuw Balinge te herstellen tot natuur. Er is veel gebeurd en nu zien we kansen een nieuwe stap te maken in het gebied tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex.

Nieuwe inrichting

Er is al veel natuur gerealiseerd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Verschillende gebieden zijn nog niet met elkaar verbonden of ingericht. Bijvoorbeeld aan de zuidkant, ten westen van Nieuw Balinge. Daar liggen landbouwgronden van Natuurmonumenten te wachten op de inrichting als natuurgebied. Op die plek van ongeveer 22 ha tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex, zien wij kansen om een kleinschalig heidelandschap te ontwikkelen. Dit gebied biedt plaats aan vennen, heischraal grasland, heide, jeneverbessen, vrijstaande eiken, wandelpaden en de mogelijkheid tot natuurbegraven.

Het plan in het kort

Om de natuurwaarden in dit deel van het Mantingerveld te versterken werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland. De natuurbegraafplaats wordt onderdeel van een groter natuurgebied dat de komende jaren in samenwerking met de provincie (Prolander) ten westen van Nieuw Balinge ontstaat.

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden begraven. Het is en blijft een natuurgebied, toegankelijk voor iedereen. De natuurgraven gaan op in de natuur, soms herkenbaar met een tijdelijke houten boomschijf met de naam van de overledene. Met het mogelijk maken van begraven in de natuur, kunnen wij een extra impuls geven aan de inrichting van dit gebied. Ook kunnen we recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden aanleggen of verbeteren.

Met natuurbegraven voorzien we in de behoefte van mensen om een laatste eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Daarnaast komen we tegemoet aan de wens van bewoners van Nieuw Balinge om in hun eigen omgeving begraven te worden. Met natuurbegraven bieden we iedereen de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de natuur.


Meer informatie

Wij Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland lichten de plannen graag toe. Door de huidige Corona maatregelen is het nu nog niet mogelijk om ter plekke een excursie te organiseren. Daarom wordt er op een later tijdstip dit voorjaar een excursie georganiseerd om belangstellenden het gebied mee in te nemen. Alle deelnemers aan de digitale bijeenkomst krijgen hiervoor een uitnodiging. Bent u niet aanwezig geweest en wilt u zich hiervoor aanmelden of heeft u een opmerking of suggesties voor dit plan? Stuur dan een bericht naar projectleider Ruud Kreetz via [email protected]

Vervolg

Natuurmonumenten werkt nu samen met Natuurbegraven Nederland het inrichting- en beheerplan verder uit. Daarbij houden we rekening met opmerkingen die we tot nu toe hebben gekregen. Als dit plan klaar is, wordt dit met de gemeente Midden Drenthe besproken. Daarna start een bestemmingsplanprocedure. De gemeente zal dit bestemmingsplan publiceren waarna belanghebbenden kunnen reageren. Daarna zal de gemeenteraad het plan vaststellen.

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *