Informatiebijeenkomst Natuurontwikkeling Mantingerveld 18 januari 2022

Informatiebijeenkomst Natuurontwikkeling Mantingerveld 18 januari 2022
5 januari 2022 Geen reacties Geen categorie Gebruiker

Informatiebijeenkomst Natuurontwikkeling Mantingerveld 18 januari 2022

Natuurmonumenten heeft een sterke band met het Mantingerveld. Met steun van onze leden zette de vereniging dertig jaar geleden de eerste stappen om landbouwgebieden rondom Mantinge en Nieuw Balinge in te richten als natuurgebied. Er is veel gebeurd en nu worden ook de laatste stappen gezet in het Mantingerveld.

Nieuwe inrichting

Er is al veel natuur gerealiseerd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Verschillende gebieden zijn nog niet met elkaar verbonden of ingericht. Bijvoorbeeld aan de zuidkant, ten westen van Nieuw Balinge. Daar liggen landbouwgronden van Natuurmonumenten te wachten op de inrichting als natuurgebied. Op die plek van ongeveer 22 ha tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex, zien wij kansen om een kleinschalig heidelandschap te ontwikkelen. Dit gebied biedt plaats aan vennen, heischraal grasland, heide, jeneverbessen, vrijstaande eiken, wandelpaden en de mogelijkheid tot natuurbegraven.

Uitnodiging

Op dinsdag 18 januari 2022 om 20.00 uur organiseert Natuurmonumenten voor de bewoners van Nieuw Balinge een informatiebijeenkomst. Daarin lichten wij toe wat de plannen zijn en hoe het proces vorm krijgt.

Het plan in het kort

Om de natuurwaarden in dit deel van het Mantingerveld te versterken werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland. De natuurbegraafplaats wordt onderdeel van een groter natuurgebied dat de komende jaren in samenwerking met de provincie (Prolander) ten westen van Nieuw Balinge ontstaat.

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden begraven. Het is en blijft een natuurgebied, toegankelijk voor iedereen. De natuurgraven gaan op in de natuur, soms herkenbaar met een tijdelijke houten boomschijf met de naam van de overledene. Met het mogelijk maken van begraven in de natuur, kunnen wij een extra impuls geven aan de inrichting van dit gebied. Ook kunnen we recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden aanleggen of verbeteren.

Met natuurbegraven voorzien we in de behoefte van mensen om een laatste eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Daarnaast komen we tegemoet aan de wens van bewoners van Nieuw Balinge om in hun eigen omgeving begraven te worden. Met natuurbegraven bieden we iedereen de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de natuur.


De informatiebijeenkomst vindt plaats op 18 januari 2022 om 20.00 uur

Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst digitaal. Meld u vóór 13 januari aan via nm.nl/informatiebijeenkomst-mantingerveld . U ontvangt een uur voor de bijeenkomst een link waarmee u via uw computer in het programma Teams toegang heeft. Zijn de coronamaatregelen in januari gewijzigd en kunnen we in het Dorpshuis bij elkaar komen? Dan ontvangt u hierover een e-mail op 14 januari.

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *